Dodatkowe informacje które chcesz uzyskać.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: miejscowość , telefon , mail przez administratora danych firmy Resout Sp.zo.o. , ul Grzybowska 87, 00-844 Warszawa KRS 0000812245 w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna

Sweetlo.pl

Dział Handlowy

tel. 787 059 948

tel. 726 367 222

ul.Warzelnicza 27B

03-255 Warszawa

Resout Sp.z o.o. ( właściciel Sweetlo)

Siedziba firmy

ul.Grzybowska 87

00-844 Warszawa

NIP 5272910925

KRS 0000812245

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy W Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoSweetlo.pl